Tag Archives: đánh số trang bất kỳ word 2007

Cách đánh số trang bắt đầu từ phần nội dung Chương 1

Hướng dẫn cách đánh số trang bắt đầu từ CHƯƠNG 1, đánh số trang bắt đầu từ Phần nội dung của báo cáo, không đánh số trang ở trang mở đầu, lời cám ơn, mục lục

Bài viết do đội ngũ giáo viên tại Trung tâm tin học Tp.HCM Sao Việt hướng dẫn

Trong quy định trình bày báo cáo của khóa luận tốt nghiệp, các bạn sẽ được yêu cầu phải đánh số trang bắt đầu từ phần nội dung của báo cáo, thông thường là bắt đầu từ chương 1. Vậy thì các bạn hãy đọc bài hướng dẫn dưới đây để thực hiện được chính xác.

# Bước 1. Xử lý ngắt SECTION (ngắt phần), bạn bắt buộc phải làm việc này để có thể chia một văn bản word thành các phần có tùy chỉnh đánh số trang, hoặc đánh tiêu đề khác nhau.

ĐỌC THÊM BÀI NÀY

Đánh số trang từ trang bất kỳ trong word 2007

Hướng dẫn các đánh số trang từ một trang nào bất kỳ trong microsoft office word 2007.

Trong trình bày cách luận văn, báo cáo thường phải đánh số trang , đánh số trang trong word khá đơn giản bằng cách từ menu của word 2007 chọn thẻ tab INSERT, chọn tiếp PAGE NUMBER, sau đó chọn tiếp các tùy chọn như: đánh số trang ở đầu văn bản, đánh số trang ở cuối văn bản, hay đánh số trang ở giữa văn bản.

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách đánh số trang một cách tùy biến, đánh số trang từ một trang bất kỳ nào trong word, có thể đánh số trang bỏ trang đầu đi và bắt đầu từ một trang nào đó.
Để thực hiện được cách đánh số trang từ một trang bất kỳ trong word 2007, đầu tiên bạn phải Break Session văn bản thành hai session khác nhau thực hiện như sau:
ĐỌC THÊM